Lid worden

Toonkunstkoor Bekker bestaat op dit moment uit ruim 90 leden. Maar de verhouding tussen mannen- en vrouwenstemmen is behoorlijk scheef, met een duidelijke ondervertegenwoordiging van de heren. We hebben dan ook dringend behoefte aan mannen met een goede zangstem, vooral tenoren. Trouwens, ook vrouwenstemmen zijn van harte welkom. Aspirant-leden moeten natuurlijk auditie doen, maar iedereen kan eerst gewoon eens komen luisteren of, liever nog, komen meezingen.
We repeteren op maandagavond van 19.45 – 22.00 uur in:

Refajah kerk
Galenuslaan 1
9728 JA  Groningen

De contributie voor het lidmaatschap van TKK Bekker bedraagt € 275,- per jaar;
studenten betalen de helft.
Voor minder draagkrachtigen kan een regeling getroffen worden.

Informatie of aanmelding:
Marja van Duinen
e-mail